MUZYKA POLSKA

Szymon Laks Muzyka Kameralna

Posted on Updated on

W grudniu 2016 ukazała się nowa płyta Kwartetu Śląskiego „Szymon Laks. Muzyka Kameralna/ Chamber Works”. Jak pisze we wstępie do płyty Katarzyna Naliwajek-Mazurek „Muzyka Szymona Laksa do niedawna jeszcze była niemal całkowicie nieznana. Doceniana i grana w salach koncertowych Paryża lat dwudziestych i trzydziestych, zmieciona z nich w czasach Zagłady, po wojnie nie wróciła już do głównego obiegu życia koncertowego… W ciągu ostatnich kilku lat muzyka Laksa ponownie brzmi na koncertach i jest utrwalana na płytach. Ten proces odkrywania jego muzyki ma miejsce dzięki entuzjazmowi muzyków, do których należą także Polacy. W 2010 roku Kwartet Śląski jako pierwszy nagrał po latach jego V Kwartet smyczkowy, wraz z dwoma innymi: I Kwartetem Joachima Mendelsona (1897-1943) oraz II Kwartetem Romana Padlewskiego (1915-1944). Było to możliwe dzięki kluczowej roli, jaką w owym procesie odgrywa Frank Harders-Wuthenow i stworzona przez niego seria płytowa „Poland Abroad” (Eda Records), w której ukazała się właśnie ta płyta (w koprodukcji z Grzegorzem Zmudą), a także pieśni i opera Laksa, obok utworów innych zapomnianych kompozytorów polskich”LAKSdruk1Płyta zawiera wszystkie zachowane utwory kameralne Laksa: III,IV i V Kwartet smyczkowy oraz Kwintet fortepianowy, w którym obok muzyków Kwartetu Śląskiego partię fortepianową wykonał  Piotr Sałajczyk.

Płyta ukazała się dzięki mecenatowi firmy Pro Novum w Katowicach, a patronat medialny zapewniło Radio Katowice.

pronowumradiokatowice

Pokolenie Stalowowolskie

Posted on Updated on

Najnowsza publikacja Fundacji  „Musica Pro Bono”  zawierająca wszystkie utwory kameralne kompozytorów tzw. Pokolenia Stalowowolskiego, tj. Eugeniusza Knapika, Aleksandra Lasonia i Andrzeja Krzanowskiego. Ukazuje się w 60-tą rocznicę ich urodzin, z okazji Festiwalu Kwartet Śląski i jego goście.  Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu finansowemu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Firmie PRO NOVUM, Miastu Katowice. Partnerem wydawnictwa jest Polskie Radio Katowice, które od założenia Kwartetu Śląskiego rejestrowało jego najważniejsze prawykonania i wykonania.

We wstępie do wydawnictwa pisze Andrzej Chłopecki: „Przedstawiany tu fonograficzny monument, składający się z sześciu płyt kompaktowych, jest monografią twórczości na kwartet smyczkowy oraz utworów z kwartetem w roli głównej szczególnej w polskiej historii muzyki i wciąż w niej obecnej w kształtowaniu oblicza tej muzyki dziś trójki kompozytorów wywodzących się z Katowic, kończących kompozytorskie studia w tamtejszej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w połowie lat siedemdziesiątych w czasie, gdy rektorem Uczelni był Henryk Mikołaj Górecki. W opisie tych kompozytorów niejednokrotnie podkreślano ich katowickość, określani są mianem „rocznika 1951” od wspólnej daty urodzin i mianem „pokolenia stalowowolskiego” od istniejącego w drugiej połowie lat siedemdziesiątych festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” (1975-1980) w Stalowej Woli, na którym miały miejsce szersze prezentacje ich muzyki, gdzie odbywały się m.in. w ramach koncertów monograficznych prawykonania ich utworów, często przez Festiwal zamawianych, często mu dedykowanych. Druga połowa lat siedemdziesiątych jest czasem, gdy do trójki tych kompozytorów zaczyna się odnosić pojęcie „pokolenia”, wyodrębniając ich nie tylko spośród generacji starszych, ale też i z grona ich rówieśników. Choć prawykonania ich młodzieńczych utworów wcześniej pojawiły się sporadycznie na koncertach innych festiwali, to właśnie festiwal w Stalowej Woli skierował na nich bardzo silny reflektor recepcji i krytycznej refleksji, skutkując prezentacjami ich muzyki podczas słynnych „Spotkań Muzycznych” (1976-1981) w Baranowie Sandomierskim, wykonaniami w programach festiwalu „Warszawska Jesień” oraz nagraniami archiwalnymi dla potrzeb Polskiego Radia i audycjami im poświęconymi…….  Osiemnaście utworów napisanych w latach 1973-2007: siedem Andrzeja Krzanowskiego z lat 1973-1988 o czasie trwania około 170 minut, dziesięć Aleksandra Lasonia z lat 1980-2007 o czasie trwania analogicznym i jeden Eugeniusza Knapika z 1980 roku, trwający niespełna 25 minut. Kwartetowa kolekcja pokolenia – bogata ilościowo i jakościowo w odniesieniu do twórczości Krzanowskiego i Lasonia, niekoniecznie ilościowo, ale przecież jakościowo, a jakże, w odniesieniu do twórczości Knapika (Witold Lutosławski także napisał tylko jeden kwartet smyczkowy, o jakże istotnym znaczeniu – czy Eugeniusz Knapik napisze następny? – to jest pytanie póki co bez odpowiedzi). Twórczość kwartetowa tych trzech kompozytorów głęboko zanurzona jest w ich katalogu utworów kameralnych, co nie znaczy, by tą domeną twórczości stawiali linię mianownika, szczególnie ich twórczość wyróżniającą. Jest więc ważna, istotna, intrygująca, ale niekoniecznie wiodąca.”

Partnerzy wydawnictwa Prezes Radia Katowice Henryk Grzonka i prezes fundacji Grzegorz Zmuda
Nowe wydawnictwo
Podziekowanie dla sponsora wydawnictwa prezesa Jerzego Trzeszczyńskiego z firmy Pro Novum