Uncategorized

Szymon Laks Muzyka Kameralna

Posted on Updated on

W grudniu 2016 ukazała się nowa płyta Kwartetu Śląskiego „Szymon Laks. Muzyka Kameralna/ Chamber Works”. Jak pisze we wstępie do płyty Katarzyna Naliwajek-Mazurek „Muzyka Szymona Laksa do niedawna jeszcze była niemal całkowicie nieznana. Doceniana i grana w salach koncertowych Paryża lat dwudziestych i trzydziestych, zmieciona z nich w czasach Zagłady, po wojnie nie wróciła już do głównego obiegu życia koncertowego… W ciągu ostatnich kilku lat muzyka Laksa ponownie brzmi na koncertach i jest utrwalana na płytach. Ten proces odkrywania jego muzyki ma miejsce dzięki entuzjazmowi muzyków, do których należą także Polacy. W 2010 roku Kwartet Śląski jako pierwszy nagrał po latach jego V Kwartet smyczkowy, wraz z dwoma innymi: I Kwartetem Joachima Mendelsona (1897-1943) oraz II Kwartetem Romana Padlewskiego (1915-1944). Było to możliwe dzięki kluczowej roli, jaką w owym procesie odgrywa Frank Harders-Wuthenow i stworzona przez niego seria płytowa „Poland Abroad” (Eda Records), w której ukazała się właśnie ta płyta (w koprodukcji z Grzegorzem Zmudą), a także pieśni i opera Laksa, obok utworów innych zapomnianych kompozytorów polskich”LAKSdruk1Płyta zawiera wszystkie zachowane utwory kameralne Laksa: III,IV i V Kwartet smyczkowy oraz Kwintet fortepianowy, w którym obok muzyków Kwartetu Śląskiego partię fortepianową wykonał  Piotr Sałajczyk.

Płyta ukazała się dzięki mecenatowi firmy Pro Novum w Katowicach, a patronat medialny zapewniło Radio Katowice.

pronowumradiokatowice

The Sound of Silesian Organs

Posted on Updated on

The Sound of Silesian Organs

Nowe wydawnictwo Fundacji Musica Pro Bono i Radia Katowice

Antologia najcenniejszych organów Górnego Śląska, obejmująca 28 instrumentów historycznych i współczesnych. Wykonawca utworów jest wybitny wirtuoz organów, prof. Julian Gembalski.

Antologia zawiera nagrania z nastepujących świątyń:

Bieruń Stary, Kościół św. Walentego
Kochłowice, kościół Matki Boskiej z Lourdes
Urbanowice, kościół Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask
Bełk, kościół św. Marii Magdaleny
Bielszowice, kościół św. Marii Magdaleny
Mokre, kościół św. Wawrzyńca
Mikołów, kościół św. Wojciecha
Niewiadom, kościół Bożego Ciała
Lędziny, kościół św. Klemensa
Bojszowy, kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Strzybnica, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej.
Zabrze, kościół ewangelicki „Pokoju”
Dąbrówka Mała (Katowice), kościół św. Antoniego
Ustroń, Kościół Ewangelicko-Augsburski
Katowice, Katedra Chrystusa Króla
Katowice (Zawodzie),  Kościół Opatrzności Bożej
Katowice (Brynów), Kościół św. Rodziny i św. Maksymiliana Kolbe
Bytków (Siemianowice), Kościół św. Ducha
Krzyżowice, kościół św. Michała Archanioła
Świerklany, kościół św. Anny
Hołdunów, kościół Chrystusa Króla
Ławki, kościół Ciała i Krwi PańskiejRowień, kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Bieruń Nowy, kościół św. Barbary
Imielin, Kościół matki Boskiej Szkaplerznej
Lędziny, kościół św. Anny
Międzyrzecze, kościół św. Marcina Biskupa
Bytków (Siemianowice), kościół św. Ducha
Katowice, Katedra Chrystusa Króla (organy w prezbiterium)

Ze wstępu prof. Juliana Gembalskiego:

Organy górnośląskie – muzyka organowa w świątyniach Górnego Śląska

Wielowiekowa tradycja muzyki kościelnej obejmuje również bogaty obszar muzyki organowej, która – obok śpiewu gregoriańskiego i śpiewu ludowego, towarzyszyła liturgii chrześcijańskiej od kilku wieków. W wyposażeniu kościołów organy pojawiły się ok. XIV wieku i wraz ze zmieniającymi się epokami historycznymi zmieniały się pod względem wielkości, konstrukcji i estetyki brzmienia. Na Górnym Śląsku obecność organów odnotowana jest po raz pierwszy w klasztorze cystersów w Czarnowąsach (1390), zaś w kolejnych dwóch wiekach m.in. w Opolu (1471), Rudach Raciborskich (1474), Raciborzu (1508), Cieszynie (1519), Gościęcinie (1561), Byczynie (1572), Pszczynie (1580) i Bytomiu (1598). Ponieważ żaden z tych instrumentów nie zachował się do naszych czasów, nie możemy dziś nic powiedzieć o ich wielkości, kształcie zewnętrznym czy kompozycji brzmieniowej. Nie posiadamy też żadnych dokumentów, które opisywałyby je szczegółowo. Dlatego możemy jedynie przypuszczać, że były to organy porównywalne z budowanymi wówczas w innych krajach europejskich, zwłaszcza , że często były one tworzone przez warsztaty zakonne, posiadające między sobą szerokie kontakty kulturalne. Dużo więcej powiedzieć możemy o organach zachowanych do dziś w świątyniach oraz udokumentowanych w źródłach pisanych. Niniejszy album prezentuje bogactwo możliwości brzmieniowych wybranychorganów górnośląskich od XVII wieku aż do czasów nam współczesnych a także bogactwo ich możliwości wyrazowych. Organy, pochodzące z różnych warsztatów, powstałe w różnym czasie a także rozbrzmiewające w kościołach o zróżnicowanej kubaturze i akustyce pokazują swoje niepowtarzalne piękno w utworach utrzymanych w zróżnicowanej stylistyce a także w improwizacjach. Pokazują także, jak bogatym w instrumentarium organowe regionem jest Górny Śląsk – ziemia, na której zawsze żyli ludzie miłujący muzykę.  W ten sposób organy stanowią świadectwo jego wielkiej tradycji muzycznej i kultury.”

Projekt dofinansowany ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego