Kwartet Śląski

Szymon Laks Muzyka Kameralna

Posted on Updated on

W grudniu 2016 ukazała się nowa płyta Kwartetu Śląskiego „Szymon Laks. Muzyka Kameralna/ Chamber Works”. Jak pisze we wstępie do płyty Katarzyna Naliwajek-Mazurek „Muzyka Szymona Laksa do niedawna jeszcze była niemal całkowicie nieznana. Doceniana i grana w salach koncertowych Paryża lat dwudziestych i trzydziestych, zmieciona z nich w czasach Zagłady, po wojnie nie wróciła już do głównego obiegu życia koncertowego… W ciągu ostatnich kilku lat muzyka Laksa ponownie brzmi na koncertach i jest utrwalana na płytach. Ten proces odkrywania jego muzyki ma miejsce dzięki entuzjazmowi muzyków, do których należą także Polacy. W 2010 roku Kwartet Śląski jako pierwszy nagrał po latach jego V Kwartet smyczkowy, wraz z dwoma innymi: I Kwartetem Joachima Mendelsona (1897-1943) oraz II Kwartetem Romana Padlewskiego (1915-1944). Było to możliwe dzięki kluczowej roli, jaką w owym procesie odgrywa Frank Harders-Wuthenow i stworzona przez niego seria płytowa „Poland Abroad” (Eda Records), w której ukazała się właśnie ta płyta (w koprodukcji z Grzegorzem Zmudą), a także pieśni i opera Laksa, obok utworów innych zapomnianych kompozytorów polskich”LAKSdruk1Płyta zawiera wszystkie zachowane utwory kameralne Laksa: III,IV i V Kwartet smyczkowy oraz Kwintet fortepianowy, w którym obok muzyków Kwartetu Śląskiego partię fortepianową wykonał  Piotr Sałajczyk.

Płyta ukazała się dzięki mecenatowi firmy Pro Novum w Katowicach, a patronat medialny zapewniło Radio Katowice.

pronowumradiokatowice

Promocja płyty „Mistrz i uczeń” podczas inauguracji sali kameralnej w nowej siedzibie NOSPR – Galeria

Posted on Updated on

_MG_7716

Dyrektor NOSPR Joanna Wnuk-Nazarowa

_MG_7728

Arkadiusz Kubica – drugi skrzypek Kwartetu Śląskiego prezentuje  płytę „Mistrz i uczeń”

_MG_7735

A. Kubica wrecza nową płytę Annie Góreckiej – córce kompozytora

_MG_7750

Nowa płyta dla Ewy Trzeszczyńskiej, przedstawicielki firmy PRO NOVUM – sponsora wydawnictwa

_MG_7834

Kwartet Śląski

_MG_7757

Kwartet Śląski

 

Foto: Janusz Różański

 

Kwartet Śląski na otwarcie nowej sali kameralnej NOSPR

Posted on Updated on

mistrzuczendruk-copy

                  Oddanie nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach we władanie muzyków i melomanów to wydarzenie długo oczekiwane i wyjątkowe, nie tylko dla kultury regionu, ale także całej Polski i Europy. Wydarzeniem bez precedensu jest imponujący rozmachem artystycznym Festiwal Otwarcia inaugurujący ten wyjątkowy sezon artystyczny 2014/2015 na estradach sali koncertowej i sali kameralnej. W wielkiej sali 1 października wita pierwszych gości gospodarz obiektu – NOSPR pod dyrekcją Alexandra Liebreicha, zaś dzień później serię koncertów w sali kameralnej inaugurują muzycy Kwartetu Śląskiego. To właśnie dla upamiętnienia uroczystego otwarcia sali kameralnej NOSPR ukazuje się album Kwartetu Śląskiego, zawierający premierowe, w skali świata, nagrania kwartetów Bolesława Szabelskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego oraz kwartet Eugeniusza Knapika zarejestrowany jeszcze w dawnej siedzibie Orkiestry (wówczas WOSPRiTV) w Katowicach przy ulicy Plebiscytowej.

MISTRZ I UCZEŃ
1. Bolesław Szabelski – II Kwartet smyczkowy* / 2nd String Quartet *
2. Henryk Mikołaj Górecki – Pięć pieśni kurpiowskich op. 75*
3. Eugeniusz Knapik – Kwartet smyczkowy /String Quartet
Kwartet Śląski/ The Silesian String Quartet
Szymon Krzeszowiec I skrzypce,  Marek Moś I skrzypce
Arkadiusz Kubica – II skrzypce
Łukasz Syrnicki – altówka,  Witold Serafin  – altówka
Piotr Janosik – wiolonczela,  Józef Gomolka – wiolonczela.

1,2 Nagrano w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego Katowicach w maju i czerwcu 2014 r.

3  Nagrano w Radiowym Domu Muzyki, Katowice w październiku 1990

                                                                                                                                                     Sponsor

pronowum

Patroni medialni

radiodwojkaradiokatowice

Jubileusz Kwartetu Śląskiego – nowe wydawnictwo

Posted on Updated on

 

Z okazji jubileuszu 35-lecia działalności artystycznej Kwartetu Śląskiego 
ukazuje się dziś specjalny album zawierający 8 płyt CD z muzyką polską 
w wykonaniu jubilatów. Album wydała fundacja "Musica Pro Bono" wspólnie 
z Radiem Katowice. Premiera wydawnictwa będzie miała miejsce podczas 
dzisiejszego koncertu w ramach tegorocznego festiwalu 
"Kwartet Śląski i jego goście", który odbędzie się 
w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach.
Sponsor wydawnictwa Pro Novum
Partnerzy: Polskie Radio Katowice, Stoart